• Door de maatregelen die Corona met zich meebrengt, is het niet mogelijk om een algemene ledenvergadering (ALV) te houden waarbij belangstellende leden en ouders/begeleiders van leden fysiek aanwezig kunnen zijn.

  Het houden van een elektronische, digitale, online ALV is (nog) niet in onze statuten opgenomen. De Corona-spoedwet maakt het echter mogelijk om toch een geldige elektronische, digitale ALV online te houden. Daarnaast is dit een prima manier om iedereen die bij Oranje Nassau betrokken is te informeren over de activiteiten en gerealiseerde resultaten over het afgelopen seizoen en natuurlijk ook die voor het huidige 2020/2021 seizoen (helaas wel met alle onzekerheden van dien).

  Vanaf 26 november wordt met een speciale link de van te voren opgenomen ALV presentatie voor een beperkte tijd (twee dagen) beschikbaar gesteld. Iedere belangstellende heeft dan voldoende de tijd – en kan zelf het moment bepalen waarop het hem/haar uitkomt – om de inhoud van deze ALV presentatie tot zich te nemen.
   
  Om de ALV link te ontvangen – en daarmee dus deel te nemen aan de ALV – dient men zich in te schrijven via bijgaande formulier. In dit inschrijvingsformulier is ook ruimte geboden om vooraf vragen te stellen. De inschrijving sluit op 20 november aanstaande. Dit geeft ons de tijd om de ingezonden vragen te beantwoorden en deze antwoorden op te nemen in de opname van de ALV presentatie.
   
  Tijdens een ALV zijn er altijd een aantal onderwerpen waarover gestemd dient te worden. Dat gaat deze keer ook via een online formulier. Dit stemmingsformulier is op 26 en 27 november beschikbaar voor de belangstellenden die het inschrijfformulier hebben ingevuld.

  Uiterlijk maandag 30 november zal er een samenvatting met de uitslag van de stemming worden gepost op de website van cvv Oranje Nassau. Daarmee is de cirkel voor wat betreft de ALV rond.

   De agenda kent de bekende gesprekspunten:
  • Inleiding-welkom-toelichting
  • Voetbalzaken
  • Sponsorzaken
  • Communicatie
  • Facilitair
  • Financieel
  • Ingezonden vragen
  • Afsluiting-samenvatting 

  De ALV notulen van het vorige seizoen worden, zullen als te downloaden bijlage, onderdeel uitmaken van de bevestiging van de aanmelding. Meer gedetailleerde financiële cijfers zijn op verzoek bij de penningmeester in te zien.

  Ik verwacht hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en kijk uit naar een brede deelname.
   

  Met sportieve groet, 

  Bart Monster
  Voorzitter

 • De inschrijving voor de ALV is gesloten.